TOPlist

Garance funkčnosti

10-letá záruka funkčnosti na všechny dveřní a okenní kliky HOPPE

Prohlášení o záruce:

Nad rámec záruky prodejce za vady poskytujeme za následujících předpokladů a v následně vymezeném rozsahu záruku odolnosti kování. Jako výrobce garantujeme bezchybnou funkčnost dveřních a okenních kování HOPPE při přiměřeném používání.

Záruka se vztahuje na následující funkce:

- přenos otáčivého pohybu na dveřní zámek nebo na okenní otevíravě-sklopné kování
- uzamykací mechanismus (u okenních klik se zvláštními funkcemi: uzamykací samočinné zajištění Secustik)


Záruka se nevztahuje:

- na všechny vyměnitelné součásti, např. šrouby, čtyřhrany, atd..


Kromě toho se záruka dále nevztahuje na škody vzniklé:

- nevhodným a nepřiměřeným používáním

- nesprávným a nedbalým zacházením

- nedodržením návodu na montáž a údržbu, vlastními zásahy a opravami

- chemickým a fyzikálním působením na povrch, mimo běžné použití, např. poškození ostrými předměty

- vadné stavební díly (dveře, okna) a součásti kování (např. zámek, dveřní závěs, atd.)
 

 

  Podmínky záruky:

Poskytnutí záruky spočívá výhradně v tom, že v případě, vyskytne-li se během naší záruční lhůty funkční vada na kování HOPPE, provedeme dle našeho uvážení prvnímu konečnému spotřebiteli bezplatnou opravu výrobku nebo bezplatně dodáme stejné nebo jiné odpovídající kování. Ostatní náklady s tímto vzniklé, jako např. cestovné, poštovné, apod. nebudou hrazeny. Nárok na uplatnění záruky vzniká pouze po předložení výrobku a dokladu, že vada na povrchu vznikla v průběhu záruční lhůty. Tímto dokladem je především účtenka s nákupní cenou, proto doporučujeme uchovat tento doklad nejméně do vypršení záruční lhůty.

Záruční lhůta:

Záruční lhůta činí 10 let a začíná dnem nákupu prvním konečným spotřebitelem. Při reklamaci se obracejte prosím s výrobkem a odpovídající účtenkou přímo na prodejce nebo výrobce.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

 

Produkty