TOPlist

Použitelnost kování

 

 

POUŽITELNOST KOVÁNÍ HOPPE

1. Informace o výrobku a jeho použití
2. Chybné použití
3. Údržba výrobku
4. Použití druhově podobných variant

 

1. Informace o výrobku a jeho použití

  Systémy HOPPE kování jsou ovládací prvky, jejichž pomocí lze otevírat a zavírat, případně zajišťovat vchodové dveře, balkónové dveře a okna v pozemní a bytové výstavbě.

Běžně se používají společně s doplňujícími součástmi kování jako jsou dveřní zámky, profilové cylindrické vložky nebo otvíravé a sklopné kování.

Musí být respektovány závazné předpisy, například protipožární uzávěr - správné a úplné umístění všech ovládacích prvků nutných pro bezproblémový chod z protipožárního hlediska - viz správné umístění jednostranně ovládaných kování (madlo/klika) ve smyslu směru úniku.

Bezpodmínečně je třeba používat s kováním dodávané připevňovací a montážní prvky a dodržovat přiložené montážní návody.

Toto platí zejména pro:

  a) připevňovací prvky vlastní výroby firmy HOPPE

b) montážní prvky vlastní výroby firmy HOPPE

c) zabezpečovací prvky vlastní výroby firmy HOPPE

d) výše uvedené prvky spolu s montážními návody jiných výrobců, s jejichž výrobky se HOPPE kování používá.

Výrobky, které mají být použity:

- v prostředí se zvýšeným zajištěním ochrany a bezpečnosti uživatelů,

 - v agresivním a korozi podporujícím prostředí 

jsou zvláštní druhy kování, k jejich použití by se mělo přikročit jen po konzultaci s odborníky pověřenými firmou HOPPE.

 

2. Chybné použití

O chybné použití, tj. o použití kování pro dveře a okna v rozporu s jejich určením, se jedná zejména tehdy, jestliže:

- ovládání se provádí pomocnými nástroji (např. kleštěmi, nebo různými trubkovými nástavci),

 - dochází k přídavnému zatížení (např. nosné a opěrné síly) 

-  např. umístěním nějakého předmětu pod dveřní kliku pro její zablokování, 

- na kliku působí síly překračující normální sílu ruky (např. při pokusu o překonání blokování otvíravě-sklopného kování  vynaložením zvýšené síly,

- se kombinují prvky od jiných výrobců, případně prvky nestejného určení, 

- se provádějí neodborné zásahy nebo úpravy, které následně ovlivňují funkci výrobku,

- se ostrými předměty poškozuje povrch. 

 

3. Údržba výrobku

Je třeba dbát na dokonalé funkční usazení dílů kování a připevňovacích prvků.
U všech pohyblivých částí je potřeba nejméně jednou ročně (dle četnosti použití) provést údržbu promazáním mazacím tukem a minerálním olejem, popř. seřízení a utažení všech povolených částí kování.

Značková HOPPE kování jsou vyráběna z vybraných materiálů. Díly kování z hliníku a z mosazi jsou vyráběny pouze z kvalitních nepřetavovaných legur.
Díly kování z ušlechtilé oceli tj. nerez jest materiál s vynikající odolností vůči korozi a kyselinám.

Naproti těmto skutečnostem je nutno chránit díly kování z hliníku před znečištěním maltou, vápennou suspenzí a podobnými materiály, které by měly za následek trvalé poškození jak vnitřních pohybových mechanismů tak pohledových ploch hliníkových dílů zejména eloxovaných.

Povrch mosazných dílů kování je chráněn transparentním vypalovacím lakem s dobrou přilnavostí a vysokou odolností vůči rozpouštědlům a chemikáliím. Přesto může dojít k poškození ochranné vrstvy klíči, prstýnky, ostrými předměty, apod., ovšem bez následného rozpadu struktury mosazi.
Vždy u všech druhů kování a možných povrchových úprav je nutno používat jen takové čistící prostředky, které neobsahují žádné zdrsňující složky.

 

4. Použití druhově podobných variant

Na možné varianty jednotlivých systémů kování a jejich příslušenství je třeba informace o výrobku a použití přiměřeném jeho určení, chybném použití, parametrech výrobku, údržbě výrobku a povinnosti poskytování informací a instrukcí aplikovat analogicky podle jejich shodných znaků.

Produkty