TOPlist

Posuvné systémy

Kování posuvných dveří jsou ve smyslu této definice kování pro posuvná křídla a podobné posuvné prvky, dále, nazývané objekty, které se obvykle nepohybují rychleji než rychlostí chůze. Posuvná kování se používají u kolmo instalovaných dveřních křídel ze dřeva, plastu, skla, hliníku nebo oceli a z příslušných kombinací těchto materiálů. Na spodní vodorovná ostění dveřních křídel se montuje podlahové vedení. Při použití ve vlhkých prostorách, při působení přímých povětrnostních vlivů, při bočním větru, v blízkosti moře nebo při použití v agresivním korozním prostředí je nutno specifikovat u výrobků zvláštní provedení. K použití v souladu s určením patří zejména odborná montáž. Kování musí mít na všech místech dostatečnou pevnost. Montáží nesmí být omezena nebo změněna funkce kování. Pro omezení dráhy posuvu musí být použity nárazníky.

 
 ROLLAN 40 N/80  PERLAN 140  LEVOLAN  AEROLAN A GEOLAN
       
       
       
       
       
       
       
       

Produkty