TOPlist

Listiny společnosti

Živnostenský list

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák.

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozd. předpisů a jeho přílohami)

Živnostenský list

Montáž parapetů včetně jednoduchých stavebních úprav (vyjma činností uvedených v příl.č.1 a 2 zák.č.455/91 Sb. o živnost. podnikání v platném znění)

Živnostenský list

Truhlářství

 

Živnostenský list

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.č.3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů)

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47293

Certifikát DQS CZ

Obchodní činnost a montáž parapetů

 

Produkty