https://www.high-endrolex.com/40
Rady a návody

Rady a návody

Znáte zařízení na odvod kouře a tepla?

Součást preventivních opatření požární ochrany tvoří kategorie zařízení na odvod kouře a tepla. Pokud dojde
k požáru, představují vysoká teplota a kouř vedle ohně hlavní zdroj nebezpečí. Zachování únikových cest bez kouře je
důležitou prioritou, vedoucí k záchraně lidských životů. Zařízení pro odvod kouře a tepla ovšem zajištují ochranu
i v jiných oblastech. Jak si tato zařízení představit, kde se aplikují a jaké konkrétní funkce nabízí?

Co si pod pojmem zařízení na odvod kouře a tepla vybavit? Konkrétně si dnes představíme pohony, centrály
a ovládací zařízení, která tuto činnost zabezpečují. Jejich funkce se využívá ve veřejných i komerčních budovách,
ale dají se obecně použít i pro únikové cesty, chodby a schodiště.

Jaký je přínos těchto zařízení?
Hlavním smyslem je ochrana lidských životů a zajištění bezpečné únikové cesty z budovy v rámci aktivní záchrany.
Dále se jedná o lokalizaci požáru a tím pádem je další dimenzí ochrana životního prostředí (zařízení snižují
ekologické škody). Včasná lokalizace požáru výrazně minimalizuje škody na majetku, odvod tepla přináší menší
tepelné zatížení pro budovu a podobně.

Jak systémy fungují?
Všechny tyto systémy mají dvě funkce. První z nich můžeme využívat každodenně, protože se jedná o klasické
větrání. K otevírání oken nebo jiných otvorů stačí stisknout příslušné otevírací tlačítko, které se dodává jako další
doporučované príslušenství. Komfortnější služby nabízí integrované čidlo vítr/déšť nebo spínací hodiny.

Hlavní funkce nouzového větrání se uplatňuje v extrémních případech. V případě požáru přebírá řídící funkci celého
systému centrála, která je zjednodušeně řečeno naprogramována otevřít či zavřít určená okna, požární klapky
či světlíky.

Systém a jeho součásti
Systémy nouzového větrání jsou na vysoké technické úrovni a v jejich nabídce najdeme opravdu široký sortiment.
Podle podmínek našeho interiéru – typu oken, podle preferovaného motoru zařízení apod. nám profesionálové
doporučí príslušný typ zařízení.

Každý systém je tvořen následujícími základními prvky: řídící centrála (E 260 N) a systém otevírání a tlačítka
RWA pro manuální aktivaci systému.

Řídící centrála: činnost každé centrály se spouští buď manuálně prostřednictvím speciálního tzv. RWA-tlačítka nebo
automaticky. Automatické spuštení je provázáno s integrovaným kouřovým respektive teplotním hlásičem, které se
dodávají jako příslušenství. Má-li systém větrací tlačítka pro běžné větrání, pak v případě ohrožení dochází k jejich
automatické deaktivaci.

Komplexnější systémy zahrnují ještě propojení dalších signalizačních zařízení. V případě ohrožení spustí centrála
pomocí elektrického pohonu zavírání a otevírání oken či jiných otvorů. Dojde-li k výpadku elektrického proudu,
zajišťuje provoz celého systému náhradní nouzové napájení ze záložního zdroje.

Řídící centrála tedy přímo ovládá samotný systém na otevírání a zavírání, které realizují pohony a motory různých
typů. Motory mají nízkou provozní hlučnost a na okno se umísťují tak, aby nezasahovaly do místnosti. Typu motoru
i typu systému pro otevírání a zavírání oken existuje celá řada.

Pro každý druh okna se specifickým způsobem otevírání je určeno speciální zařízení. Pro sklápěcí, vyklápěcí
a otáčivá okna s otevíráním směrem dovnitř využijeme systém GEZE RWA 100E; rámové konstrukce, otáčivá okna
s otevíráním směrem dovnitř i v podmínkách malého prostoru otevírá systém GEZE RWA 105 E; otevírání sklápěcích,
vyklápěcích i otáčivých oken směrem ven zajišťuje GEZE RWA 110 E.
Systémy mohou do široka otevřít prakticky jakýkoli druh okna ze dřeva, plastu či lehkého kovu.
 

Příslušenství
Každý nouzový systém musí být propracován do nejmenšího detailu. U zařízení pro odvod kouře a tepla proto
oceníme možnost kontrolovat stav baterie, aktivitu funkcí, signalizaci případné poruchy, jištění skupin motoru
a podobně.

Produkty

https://www.high-endrolex.com/40